موضوع کاهش تعرفه فروش پنهای باند اینترنت از سوی زیرساخت به اپراتورهای ارتباطی تداوم می یابد

سایت آلبالو    |    انجمن آلبالو    |    لینکدونی آلبالو

وزیر ارتباطات: موضوع کاهش تعرفه فروش پنهای باند اینترنت از سوی زیرساخت به اپراتورهای ارتباطی تداوم می یابد

مطالب مشابه